Vorming valpreventie "Ouderen en mantelzorgers"

Deze vorming richt zich op ouderen en mantelzorgers. Wat komt er aanbod tijdens deze vorming? Behandelen van de valproblematiek, de belangrijkste risicofactoren van het vallen worden in kaart gebracht en er worden tips meegegeven om het valrisico bij uzelf te verkleinen. 

Prijs: 

€ 150+ kilometervergoeding  

Duur: 

2 uur


meer info? ergo.astrid@outlook.com