Privacy verklaring

Tekst hier invullen...

Privacy is belangrijk voor ons!

Laatst bijgewerkt 'november 2021'

Heb je na het lezen van mijn privacy verklaring toch nog vragen? Dan kan je me steeds contacteren via ergo.astrid@outlook.com

Cooremans Astrid, Ergotherapeut (verder "ErgoAstrid" of "Wij") neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. Indien u beroep doet op ErgoAstrid en ons uw gegevens toezendt, deelt u ons uw persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat ErgoAstrid zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw gegevens. In deze verklaring zal ErgoAstrid, uitleggen hoe uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt worden.

Eveneens is de privacy verklaring van toepassing op de website ErgoAstrid - ergotherapeut (webnode.nl), beheerd door Cooremans Astrid, gevestigd te 2560 Bevel en met ondernemingsnummer 0682.592.760.

Door het gebruik van de diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Ik kan op elk moment het privacy beleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om deze regelmatig te raadplegen.

Persoonsgegevens

Jouw contactgegevens (naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail,...) gebruiken we omdat u of uw kind bij ErgoAstrid wordt behandeld, contact opnam voor mee informatie of je uw kind inschreef voor kinderyoga.

Wij gebruiken enkel deze gegevens om contact te houden en je verder te informeren.

Wil je niet dat we jouw gegevens verder nog bewaren of een wijziging laten gebeuren? Dan kan je dit ons laten weten door een mail te sturen naar ergo.astrid@outlook.com

Verwerken persoonsgegevens

Jouw contactgegevens worden verwerkt en bewaart door ErgoAstrid voor klantenbeheer en om je op de hoogte te houden van nieuwe activiteiten (kinderyoga) of vragen te beantwoorden in verband met een therapie en om met je te communiceren. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.

In geen geval geeft ErgoAstrid jouw gegevens door aan derden zonder jouw toestemming.

Hoelang worden gegevens bewaard?

We bewaren gegevens niet langer dan nodig is. Uiteraard houden wij hierbij rekening met wettelijke en fiscale verplichtingen.

De gegevens rond therapiesessies worden verwijderd 10 jaar na beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Wat zijn uw rechten?

Rechten op toegang en verbetering.

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar ergo.astrid@outlook.com

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de gegevens, die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om gegevens te wissen

U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar ergo.astrid@outlook.com

Naar aanleiding van dergelijk verzoek, zullen wij geen verder gebruik maken van uw gegevens en zullen wij deze enkel nog bewaren voor zover en in mate dat dit noodzakelijk zou om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw gegevens, kan u deze richten aan ergo.astrid@outlook.com Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacy commissie (zie: https://www.privacycommission.be)

Zijn uw gegevens veilig bij ons?

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw gegevens.

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacyverklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

Cooremans Astrid

2560 Bevel

E-mail: ergo.astrid@outlook.com