Vormingspakket "Blijf valangst de baas"

"Blijf valangst de baas" is een vormingspakket dat bestaat uit vijf bijeenkomsten voor oudere personen. Een vaste groep voor de vijf sessies is aangewezen en per groep is een maximum van 10 deelnemers om voldoende interactie te laten plaatsvinden.

Deelnemers leren doorheen de vijf bijeenkomsten: 

  • Hun bezorgdheid om te vallen te verminderen
  • De kans op vallen te verminderen 
  • Optimaal gebruik te maken van de eigen mogelijkheden 
  • Meer lichaamsbeweging te doen. 

Wie kan zo'n groepssessie organiseren? 

Iedereen die werkt met ouderen. Het is een laagdrempelige cursus die binnen een ruime context kan ingezet worden 

  • Lokale dienstcentra 
  • Ouderenadviesraden (seniorenraad,...)
  • Ouderenverenigingen ( Okra, Femma, ...) 
  • Eerstelijnszones 
  • Ziekenfondsen 
  • Woonzorgcentra / Ziekenhuizen 

Duur:

Elke sessie duurt ongeveer 2 uur 

Prijs: 

Prijs per sessie is: € 120+ kilometervergoeding 
Prijs voor vijf sessies: € 500 + kilometervergoeding 

meer info? ergo.astrid@outlook.com