Ouderen

Een ergotherapeut kan er mee voor zorgen dat ouderen de dag vandaag in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Door samen op zoek te gaan naar een manier of eventueel een hulpmiddel in te schakelen om de dagelijkse handelingen gemakkelijker te laten verlopen en de autonomie van de ouderen te blijven behouden!

ErgoAstrid begeleidt ouderen en hun mantelzorgers bij volgende zaken:

  • Dementie:

Dit is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij meerdere stoornissen optreden in het cognitief functioneren. Onder cognitieve functies verstaan we: het geheugen, het leervermogen, taalgebruik, begrijpen en uitvoeren van complexe handelingen. Geheugenverlies is de meest bekende vorm, maar ook het gedrag, persoonlijkheid, karakter kunnen veranderen. Dit alles is sterk afhankelijk waar de symptomen worden gelokaliseerd in de hersenen. De meest voorkomende oorzaken zijn; de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, ziekte van Parkinson, vasculaire dementie. Pas wanneer de stoornissen in het denken, gedrag,... het algemeen dagelijks functioneren verstoren, is er sprake van dementie.

ErgoAstrid kan ondersteuning bieden bij dagelijkse activiteiten, waaronder koken, zelfzorg,.... Samen bekijken we de thuissituatie, wat loopt er goed en waar worden moeilijkheden ondervonden. Samen bewandelen we het pad naar een aangenaam zelfstandig leven. 

Als mantelzorger is leven met een persoon met dementie ook een proces. ErgoAstrid biedt ook aan mantelzorgers de nodige ondersteuning en advies waar nodig.

  • Valpreventie:

Wist je dat:
Eén op de drie 65+'ers minstens één keer per jaar valt?
De helft van de 80+'ers minstens één keer per jaar valt?
Slechts één op de vijf valincidenten aan de huisarts wordt gemeld?

ErgoAstrid kan samen met jou bekijken waar de grote valrisico's zicht thuis bevinden en wat hieraan kan gedaan worden. Dit kan doormiddel van het oefeningen, nieuwe methode, adviseren van een hulpmiddel,...

  • Adviesverlening hulpmiddelen en woningaanpassingen

Adviesverlening over hulpmiddelen en woningaanpassingen komt in de therapie rond dementie of valpreventie mee aanbod.