Vorming valpreventie "Verzorgenden, zorgkundigen en poetshulp bij thuiswonende ouderen"

Deze vorming richt zich op verzorgenden, zorgkundigen en poetshulp in de thuiszorg. Het is gebaseerd op de Vlaamse richtlijn: Valpreventie bij thuiswonende ouderen (Milisen et al., 2017). Naast informatie over de valproblematiek en valpreventie, wordt de rol van verzorgenden, zorgkundigen en poetshulp in valpreventie toegelicht aan de hand van voorbeelden en tips

 Prijs: 

€150+ kilometervergoeding 

Duur: 

2 uur 

meer info? ergo.astrid@outlook.com